Έρευνα που ολοκληρώθηκε

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

- Η Λέκτορας Μ.-Ν. Μαρούδα εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία ΙΚΥ, με θέμα "Η ανθρωπιστική βοήθεια στο διεθνές δίκαιο: νομικό πλαίσιο και θεμελιώδεις αρχές στον 21ο αιώνα" (2007)

 

Μελέτες /Projects

- Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας: Έρευνα και μελέτη της δράσης του Συμβουλίου Ασφαλείας με την παρουσία της Ελλάδας την περίοδο 2005-6. Καταγράφεται η ελληνική στάση συνολικά, αλλά και στο έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την εν λόγω διετία. Συνέβαλαν, υπό την εποπτεία και την καθοδηγηση του Καθηγητή Στ. Περράκη, οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΣ και δόκιμοι ερευνητές του Κέντρου, Γ. Μαστοράκης, Γ. Κεχαγιάρας, Σ. Αρσενικού, Ντ. Παυλίδη, Σπ. Χυτήρη, Ηλ. Μπαβαβέας (2006).

- ΜΚΟ και άλλοι φορείς προαγωγής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα: μελέτη για την ταυτότητα στοιχείων των φορέων δράσης για την προαγωγή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε από ερευνητική ομάδα του Κέντρου, αποτελούμενη από τις Σπ.Χυτήρη, Σ.Αρσενικού, Κ.Καραδήμα, Στ. Μπαγλατζή (2008).

- Η Ελληνική Προεδρία του 2009 στον ΟΑΣΕ: Μελέτη με την υποστήριξη του Υπ.Εξ. τετράμηνης διάρκειας (Οκτωβρίου 2008- Ιανουαρίου 2009) για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας στον ΟΑΣΕ το 2009. Συμμετείχαν υπό την επιστημονική ευθύνη, επίβλεψη και συντονισμό του Καθηγητή Στ.Περράκη, οι ερευνητές και οι δόκιμοι ερευνητές του Κέντρου Γ. Ανεψιού, Σ. Μαμούχα, Β. Πουλουπάτη, Ε. Χατζηγεωργίου, Γ. Μαστοράκης, Γ. Κεχαγιάρας, Σ. Αρσενικού, Ντ. Παυλίδη, Σπ. Χυτήρη, Η. Μπαβαβέας.

-Περί διδασκαλίας μαθημάτων Διεθνούς Δικαίου, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στα ελληνικά ΑΕΙ: Πρόκειται για μία πρώτη απόπειρα καταγραφής και ανάλυσης της θέσης του διεθνούς δικαίου στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και άλλων ανώτατων σχολών. Στην Ερευνητική ομάδα υπό την ευθύνη του Καθηγητή Στ. Περράκη συμμετείχαν τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Β.Πουλουπάτη, Ε. Χατζηγεωργίου.

Μελέτη Εφαρμογής του Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα /National Implementation of IHL in Greece (2009-10)

- Περί του καθεστώτος εφαρμογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα (2009). Η μελέτη εκπονήθηκε στην αγγλική γλώσσα για λογαριασμό της ICRC, με την ευθύνη του Καθηγητή Στ.Περράκη και της Λέκτορος Μ.Ντ.Μαρούδα και τη συμμετοχή των ερευνητών – Υπ.Δρ. Β.Σαράντη και Σ. Κύρκου. Πρόκειται για μια συνολική αποτίμηση της εφαρμογής του ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα μας (νομοθεσία, νομολογία, πρακτική, κλπ.)

- Γεωργία/ Ρωσία (2008): Μελέτη των θεμάτων του διεθνούς δικαίου και διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά την εν λόγω σύρραξη και οι αντιδράσεις των διεθνών οργανισμών.