Μεταδιδακτορικές Έρευνες

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

2020

Δρ. E. Κουτσουράκη, Προσφυγικό δίκαιο και διμερείς συμφωνίες 2020-2021

2018-2019

Δρ. Ε. Κουτσουράκη, Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας (Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας) -υποτροφία ΙΚΥ, επίβλεψη Μ. Ντ. Μαρούδα) 2017/2018

Δρ. Φ. Αντωνίου, Αλληλεγγύη στην ΕΕ, στο πλαίσιο έρευνας της Έδρας Jean Monnet (Μαρούδα) EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action

 

Προηγούμενες Έρευνες 2007 (υποτροφία ΙΚΥ)

- Η Μ.-Ν. Μαρούδα εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία ΙΚΥ, με θέμα "Η ανθρωπιστική βοήθεια στο διεθνές δίκαιο: νομικό πλαίσιο και θεμελιώδεις αρχές στον 21ο αιώνα" (2007)

Δημοσίευση: ΜΑρούδα Μ. Ντ. Περί του ανθρωπιστικού χώρου τον 21ο αιώνα: νομικό πλάισιο ανθρωπιστικής δράσης, Εκδ. Ι. Σιδέρη, 2012