Διοίκηση

Διοίκηση

Διευθυντής του ΕΚΕΚΔΑΑΔ και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του είναι ο Καθηγητής Στέλιος Περράκης.

Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι: ο Καθηγητής Γ. Τσάλτας, η Καθηγήτρια Θ. Χίου-Μανιατοπούλου, η Λέκτορας Μ.Ντ. Μαρούδα και ένας υποψήφιος διδάκτορας.

 

Γραμματεία:

Η Γραμματεία του Κέντρου λειτουργεί στον 6ο όροφο του νεόκτιστου κτιρίου, και στελεχώνεται από δόκιμους ερευνητές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9201820, 210 9201852