Γκάμπια κατά Μυανμάρ ενώπιον ΔΔΧ Νοέμβριος 2019

 

Η γενοκτονία των Rohingya ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 11 Νοεμβρίου 2019

H Γκάμπια προσέφυγε σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2019 κατά του Μυανμάρ ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ισχυριζόμενη παραβίαση της Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της γενοκτονίας του 1948, με τις πράξεις που έλαβε και συντόνισε η Κυβέρνηση του Μυανμάρ κατά των μελών της ομάδας των Rohingya.

Συγκεκριμένα, η Γκάμπια ισχυρίζεται ότι 

«από τον Οκτώβριο 2016, οι ένοπλες δυνάμεις της Μυανμάρ (οι ‘Tatmadaw’) και άλλες δυνάμεις ασφαλείας του Μυανμάρ, ξεκίνησαν μια εκτεταμένη και συστηματική επιχείρηση «εκκαθάρισης» ¾ όρος που χρησιμοποιεί το Μυανμάρ¾ εναντίον της ομάδας των Rohingya.

Οι πράξεις γενοκτονίας που διαπράχθησαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων είχαν στόχο να εξοντώσουν του Rohingya ως ομάδα, εν όλω ή εν μέρει, δια μέσου μαζικών δολοφονιών, βιασμών, και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας, καθώς και με συστηματικές καταστροφές – με πυρπόληση- χωριών, συχνά, με τους κατοίκους κλειδωμένους σε σπίτια που φλέγονταν. 

Από τον Αύγουστο 2017, οι «επιχειρήσεις εκκαθάρισης» συνεχίστηκαν σε «περισσότερο μαζική και ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα». 

Η Γκάμπια ισχυρίζεται ότι οι πράξεις αυτές συνιστούν παραβίαση της Σύμβασης Γενοκτονίας του 1948, ότι έκανε γνωστούς τους ισχυρισμούς αυτούς στο Μυανμάρ ήδη από τον Σεπτέμβριο 2018 (γέννηση της διεθνούς διαφοράς), αλλά ότι το Μυανμάρ εξακολούθησε να αρνείται πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. 

Η προσφεύγουσα ζητάει από το Δικαστήριο να αποφανθεί ότι έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 36 (1) του Καταστατικού του, και το Άρθρο IX της Σύμβασης της Γενοκτονίας, εφόσον και οι δύο χώρες είναι συμβαλλόμενα Μέρη. 

Οι αιτιάσεις αφορούν σχεδόν το σύνολο των Άρθρων της Σύμβασης, ενώ από το Δικαστήριο ζητείται: 

-       πρώτον να αναγνωριστούν οι παραβιάσεις σχεδόν του συνόλου της Σύμβασης, 

-       δεύτερον να παύσουν οι παράνομες πράξεις, ιδίως όσες αφορούν τις υποχρεώσεις  υπό τα άρθρα IIII (a)III (b)III (c)III (d)III (e)IVV και VI

-       η διασφάλιση ότι όσοι διέπραξαν γενοκτονία πρέπει να τιμωρηθούν ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρα I και VI); 

-       Η καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα πράξεων γενοκτονίας, μέλη της ομάδας των Rohingya, οι οποίοι θα πρέπει να επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά την αναγκαστική μετατόπισή τους λόγω της δίωξης, σεβασμό στην πλήρη ιθαγένειά τους, προστασία τους από διακρίσεις, διώξεις και άλλες όμοιες πράξεις σύμφωνα με την υποχρέωση πρόληψης γενοκτονίας. 

-       Πρέπει ακόμη να δοθούν από το Μυανμάρ εγγυήσεις με επανάληψης στο μέλλον τέτοιων πράξεων (άρθρα IIII(a)III (b)III (c)III (d)III (e)IVV και VI της Σύμβασης).”

Στην προσφυγή περιλαμβάνεται και αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινών μέτρων) ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα της ομάδας των Rohingya αλλά και της Γκάμπια υπό την Σύμβαση Γενοκτονίας, να εμποδιστεί τυχόν επιδείνωση και επέκταση της διεθνούς διαφοράς, όσο θα εκδικάζεται η υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 

Συγκεκριμένα, τα προσωρινά μέτρα που ζητάει η Γκάνα να λάβει το Διεθνές Δικαστήριο είναι τα εξής: 

“Άμεση λήψη μέτρων από το Μυανμάρ, υπό τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Γενοκτονίας, προλαμβάνοντας κάθε πράξη που συνιστούν ή συμβάλουν στο έγκλημα της γενοκτονίας εναντίον μελών της ομάδας των Rohingya, όπως: εξωδικαστικές εκτελέσεις ή κακομεταχείριση; Βιασμούς ή άλλες μορφές σεξουαλικής βίας; πυρπόληση σπιτιών; καταστροφή γης και  ζώων, στέρηση τροφής και άλλων απαραίτητων για την επιβίωση αγαθών, ή κάθε άλλη σκόπιμη πρόκληση συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρει την φυσική εξόντωση της ομάδας των Rohingya εν όλω ή εν μέρει; 

Ιδίως ότι η Μυανμάρ, θα διασφαλίζει ότι ιδίως οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις της, αλλά και παραστρατιωτικοί, ή οι τυχόν άτακτες ένοπλες ομάδες τις οποίες καθοδηγεί και υποστηρίζει, καθώς και οργανώσεις ή πρόσωπα που υπόκειται στον έλεγχό, τις οδηγίες ή την επιρροή της (βλ. διεθνής ευθύνη από πράξεις ιδιωτών), δεν διαπράττουν πράξεις γενοκτονίας, ή συναυτουργία στην διάπραξη γενοκτονίας, ή δημόσια και άμεση προτροπή σε γενοκτονία, εναντίον της ομάδας των Rohingya.  

Τέλος, ότι η Μυανμάρ δεν θα καταστρέψει ή καταστήσει απροσπέλαστα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τα γεγονότα που περιγράφονται στην προσφυγή, ιδίως ως προς τα μέρη (ομαδικούς τάφους) που έχουν ταφεί μέλη των Rohingya, θύματα πράξεων γενοκτονίας, ή σε άλλες τοποθεσίες όπου εντοπίζονται τέτοια αποδεικτικά στοιχεία.  

Πολλά από αυτά που ζητάει η Γκάμπια από το Διεθνές Δικαστήριο, αφορούν ουσιαστικά την υποχρέωση της Μυανμάρ να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την Εισαγγελική Αρχή, που μόλις χθες, 13 Νοεμβρίου 2019, έλαβε το πράσινο φως από τους δικαστές να ξεκινήσει έρευνα για τη γενοκτονία των Rohingya.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντικές υποθέσεις, που θα τρέξουν παράλληλα, δίνοντας αφορμή για διάλογο δικαστών, αλλά και ενεργοποίηση όλου του νομικού συστήματος διεθνούς δικαιοσύνης. 

Link Υπόθεση ενώπιον ΔΔ 

Link Υπόθεση ενώπιον ΔΠΔ 

 

Ντ. Μ. 14 Νοεμβρίου 2019