Διδακτορικές Διατριβές

Post Doc

Μετα-Διδακτορικές διατριβές εκπονούμενες υπό την επίβλεψη της επικ. Καθηγήτριας Μ. Ντ. Μαρούδα

Τρέχουσες

Ονοματεπώνυμο

Θέμα μεταδιδακτορικής διατριβής

Ημ. Υποστήριξης

Δρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Αλληλεγγύη στην ΕΕ-χώρος ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης

2020

Δρ. Ελένη Κουτσουράκη (υποτροφία ΙΚΥ)

Προσφυγικό δίκαιο στην ΕΕ και διμερείς συμφωνίες

2021

Ολοκληρωμένες

Δρ. Ελένη Κουτσουράκη (υποτροφία ΙΚΥ)

Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας

2017-2018


Τρέχουσες Διδακτορικές Διατριβές 

υπό την επίβλεψη της επικ. Καθηγήτριας Μ. Ντ. Μαρούδα

Υπ. Δρ. Φαιναρέτη Παπαδεράκη -σε cotutelle με Πανεπιστήμιο Montpellier

Ένοπλες συρράξεις και νομολογία Ευρω\παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Από 2017

Υπ. Δρ. Μαρία Δημητρακοπουλου

Η έννοια της ασφαλούς χώρας στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στο προσφυγικό δίκαιο

Από 2019

Υπ. Δρ. Χαράλαμπος Αμοιρίδης

Η αρχή της αναλογικότητας σε ένοπλες συρράξεις και επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και της τάξης

Από 2019

 

Περατωθείσες Διδακτορικές διατριβές εκπονούμενες υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Στ. Περράκη

 

Ονοματεπώνυμο

Θέμα διατριβής

Ημ. Υποστήριξης

Δρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Δικαιώματα του Ανθρώπου και διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξέλιξη, ρόλος και συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Απρίλιος 2011

Δρ. ΚΥΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Θεσμικές διαστάσεις και δικαστικός έλεγχος της δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό ειρήνης και ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΣΔΑ) και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ)

Δεκέμβριος 2013

Δρ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών στο δημόσιο διεθνές δίκαιο : σε αναζήτηση της ανθρώπινης διάστασης

Ιούλιος 2013

Δρ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καταστάσεις ανάγκης και ρήτρες παρέκκλισης στο πεδίο του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Προσέγγιση υπό το φως του αναπαλλοτρίωτου πυρήνα των δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε περίσταση

Δεκέμβριος 2009

Δρ. ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο θεσμός της αποστρατικοποίησης στη μεταπολεμική διεθνή κοινότητα. Μια συγκριτική μελέτη και η περίπτωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Απρίλιος 2011

 

ΑΝΑΓΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

Ευρωπαϊκές Πολιτικές κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων και η Ελληνική περίπτωση. Αναζητώντας την ουτοπία (;) της ανοχής της ετερότητας

ΑΝΕΨΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο θεσμός της Στρατιωτικής Κατοχής στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο υπό το φως της δράσης των Ειρηνευτικών Πολυεθνικών Δυνάμεων του ΟΗΕ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανθρωπιστική Κυβερνητική: Συστημική Ανάλυση της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων Πολλαπλών Κριτηρίων στις Επιχειρήσεις των Ανθρωπιστικών Οργανώσεων

ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Δημιουργία κρατών στη σύγχρονη διακιοταξία

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Les droits des demandeurs d'asile dans l'UE et leur condition en droit comparé (France, Grèce)

Τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και η κατάστασή τους στο συγκριτικό δίκαιο (Γαλλία, Ελλάδα)

 

ΚΩΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Περί βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης στην εποχή της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής πάλης. Προσεγγίσεις από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου

 

 

 

Last Updated (Thursday, 07 November 2019 07:54)