Βιβλιοθήκη ΕΚΕΚΔΑΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
PDF Print
Book cover ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Pages: 200
Price: 14€
ISBN: 978-618-5053-78-9
Library: Εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ
Location name: Αθήνα
Year: 2014
Visits: 2254
Review
Written by Administrator

Η Εσπερίδα για την "Ελληνική Έξωτερική Πολιτική και το Διεθνές Δίκαιο" διοργανώθηκε από το ΕΚΕΚΔΑΑΔ στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του Διεθνούς Δικαίου του Ναυπλίου το 2011, δηλαδή στην αρχή της μεγάλης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που διαποτίζει τον βίο της χώρας τα τελευταία χρόνια. Μ΄άλλα λόγια οριοθετεί και την περίοδο της μεταπολίτευσης κατά την οποία η εξωτερική πολιτική της χώρας αναπτυσσόταν στις ''συνήθεις'' συνθήκες των διεθνών σχέσεων σε περιφερειακό επίπεδο (ιδίως ευρωπαικό και το οικουμενικό). Έκτοτε η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει επηρεαστεί από την εσωτερική κατάσταση με ότι συνεπάγεται αυτό σ΄ένα επίπεδο γενικών διαπιστώσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό στην εσπερίδα εκείνη επιχειρήθηκε μια δύσκολη σύνθεση σημαντικών εξελίξεων από την έναρξη της μεταπολίτευσης μέχρι τις μέρες μας. η εξέταση και αξιολόγιση μιας τέτοιας μεγάλης περιόδου ενέχει ασφαλώς κινδύνους. Πράγματι η καταγραφή και αξιολόγιση π.χ των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τις εντάσεις γύρω από το καθεστώς Αιγαίου στις δεκαετίες 1970 και 1980, μέχρι τις διερευνητικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων ετών και ενώ η Τουρκία είναι πλέον υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε, καθιστά το έργο του παρατηρητή των διεθνών δρώμενων εξαιρετικά δύσκολο. Εξ΄ άλλου στη διάρκεια 35 ετών έχουν μεταβληθεί βασικά στοιχεία που συγκροτούν την εκάστοτε χρονικά προβολή μιας θέσης από έναν θεσμό, μια κυβέρνηση, ένα πρόσωπο ή και τους μεταβαλλόμενης σημασίας διεθνείς δρώντες ( κράτη, διεθνείς οργανισμοί κλπ.).Έτσι η αποτύπωση στον τόμο αυτό, ορισμένων από τις πολλές εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο Ναύπλιο, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για το χτες, αλλά και το σήμερα, μιας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που βέβαια εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Και απ΄ αυτή τη σκοπιά η παρούσα έκδοση συνιστά μια χρήσιμη συμβολή.

Date insert: Thursday, 04 December 2014 21:01