Βιβλιοθήκη ΕΚΕΚΔΑΑΔ


Maria Daniella Marouda
Maria Daniella Marouda

Maria Daniella Marouda is Assistant Professor in International Law, Panteion University, Senior Researcher of the European Training and Research Center on Human Rights and Humanitarian Action (EKEKDAAD), Consultant on IHL at the Hellenic Red Cross (1999-), Member of the Comité pour le Concours Jean Pictet (2003-), Professor in international law /humanitarian law at Police National Security School, National Defense School, NATO Peace Operations Unit. Trainer of Red Cross volunteers on humanitarian action. Is a former Legal Officer of the Hellenic Committee on International Humanitarian Law (1999-2005), former Protection Delegate of the International Committee of the Red Cross in Sri Lanka (1997-1999). Holds a PHD (2004) in International Law ["International Responsibility for violations of IHL: State and individual responsibility in motion"] and a Post Doc (National Scholarship), on "Humanitarian Assistance in International Law: legal framework and fundamental principles", which was published under the title: Humanitarian Space Discourse in the 21st Century: Legal framework for an effective and safe humanitarian action", I. Sideris Publisher, 2012. Research interests: State responsibility, reparations, transitional justice, criminal tribunals, humanitarian law and action.Publications by this author

Η διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου  τελούμενες σε ένοπλες συρράξεις. Η κρατική και ατομική ποινική ευθύνη σε κίνηση Η διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου τελούμενες σε ένοπλες συρράξεις. Η κρατική και ατομική ποινική ευθύνη σε κίνηση

by Maria Daniella Marouda


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

by Maria Daniella Marouda